gospodarstwo szkółkarskie

blue
 
blue

 

 

 


 

GOSPODARSTWO

Rodzinne gospodarstwo szkółkarskie BLEKITNE zostało utworzone w grudniu 2000 r. Główną bazą produkcyjną, a tym samym podstawą jego funkcjonowania, stała się nieruchomość rolna o powierzchni 4,53 ha położona na północnym skraju Puszczy Bolimowskiej, we wsi Wola Szydłowiecka (gmina Bolimów, powiat skierniewicki).

Od początku działalności, inicjatorom przedsięwzięcia – Romanowi (ojcu) i Kamilowi (synowi) Sierszakom, przyświecał cel zbudowania prężnie rozwijającej się, mocno wyspecjalizowanej i w pełni konkurencyjnej szkółki drzew alejowych i ozdobnych.  Zamierzenie to jest konsekwentnie realizowane, a kolejne etapy rozwoju przedsiębiorstwa tworzą solidne podstawy powodzenia całego przedsięwzięcia.   

Pierwsze działania związane z urządzaniem gospodarstwa podjęte zostały wiosną 2001 r.  Po ustaleniu struktury gatunkowej szkółki, zakupiono sadzonki wybranych drzew iglastych i liściastych, wyznaczono kwatery, aby następnie dokonać nasadzeń.  Przez kolejne sezony wegetacyjne przeprowadzano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, które polegały przede wszystkim na formowaniu drzew, nawożeniu oraz odchwaszczaniu.  Proces uruchamiania produkcji szkółkarskiej objął w swej początkowej fazie 10 tysięcy sadzonek drzew iglastych oraz 15 tysięcy sadzonek drzew liściastych.

W wyniku zakupu i dzierżawy dodatkowych użytków rolnych sukcesywnie zwiększano powierzchnię zajmowaną przez uprawy. Równolegle finalizowane były główne projekty inwestycyjne prowadzące do podniesienia wydajności ekonomicznej gospodarstwa.  Już na początku działalności szkółka została wyposażona w niezbędne maszyny i urządzenia.  Latem 2004 r. rozpoczęto budowę ogrodzenia najważniejszych plantacji o łącznej powierzchni 7,98 ha.  Wiosną 2005 r. na obszarze 3,69 ha założony został specjalistyczny system nawodnieniowy umożliwiający uprawę bardziej wymagających i wrażliwych na suszę gatunków drzew i krzewów.  Podjęto również starania mające na celu wybudowanie profesjonalnego zaplecza magazynowo-sprzętowego na terenie głównej bazy w Woli Szydłowieckiej.

Nadzór nad produkcją roślinną w gospodarstwie sprawuje mgr inż. Roman Sierszak - absolwent Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni i Ochrony Przyrody Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Ursynowie oraz Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW.  W latach 1995 - 2002 odpowiedzialny za utrzymywanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Łowiczu.  W latach 2000 - 2003 naczelny projektant i wykonawca kompozycji roślinnych w Ciechocinku, w tym znanych w całej Polsce dywanów kwiatowych.  Autor i twórca licznych projektów założeń krajobrazowych.  Znawca historii sztuki ogrodowej, doświadczony rewaloryzator zabytkowych parków dworskich.

 http://www.blekitne.pl/blekitne/images/zdjecia/roman_sierszak1.jpg


 
   
mgr inż. Roman Sierszak
 
           
   
© Copyright by Blekitne
 
dashed blue