gospodarstwo szkółkarskie

blue
 
blue

 

 

 


 

BLEKITNE

Nazwa przedsiębiorstwa BLEKITNE pochodzi od zbiornika wodnego, położonego w całości w granicach gospodarstwa rolnego
w Woli Szydłowieckiej, na terenie którego zlokalizowane zostały główne plantacje szkółkarskie.  Historia tego zbiornika sięga ostatniej dekady XIX wieku, kiedy to na skutek intensywnej eksploatacji złóż torfu wysokiego znajdujących się na północnych obrzeżach Puszczy Bolimowskiej, powstało zagłębienie terenowe o powierzchni ponad 3 ha, które bardzo szybko wypełniło się wodą gruntową.  Miejscowa ludność nadała utworzonemu w ten sposób akwenowi nazwę Blekitne, która funkcjonuje
w świadomości społeczności lokalnej okolic Bolimowa do dnia dzisiejszego. 

Przez ponad 100 lat istnienia, akwen, głównie na skutek przeprowadzanych melioracji gruntów rolnych i obniżenia poziomu wód gruntowych, zmniejszył swą powierzchnię prawie czterokrotnie, w konsekwencji przyjmując rozmiary większego stawu.  Obecnie obszar zajmowany przez wodę wraz z otaczającymi drzewami i zaroślami wynosi nieco ponad 1 ha.  Pomimo tego uszczuplenia terytorialnego Blekitne stało się ważnym elementem krajobrazotwórczym, na stałe wpisując się w malowniczy pejzaż rozciągających się wokół pól i lasów. 

Bezpośrednie sąsiedztwo Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w istotny sposób wpływa na zwiększenie znaczenia ekologicznego obiektu.  Nieskażone przez przemysł i zanieczyszczenia rolnicze okolice akwenu cechują się bardzo wysokimi parametrami czystości.  Sprawia to, iż staw obfituje w ryby, będąc jednocześnie naturalną ostoją ptactwa wodnego.  Wśród porastających brzegi zarośli trzcin i tataraku swoje gniazda zakładają błotniaki stawowe, trzciniaki, dzikie kaczki, łyski i łabędzie, zaś częstymi gośćmi są tu bociany, żurawie i bataliony. 

Wszystko to sprawia, iż Blekitne posiada ogromny potencjał agroturystyczny.  Jest to miejsce wprost wymarzone dla wędkarzy, ornitologów, botaników oraz miłośników wypoczynku nadwodnego.

 


 
   
GALERIA BLEKITNE:
 
     

drzewa

fauna flora ptaki staw winnica    
       
   
© Copyright by Blekitne
 
dashed blue